Jak Terapeutické panenky fungují?

min. čtení

 • Home
 • /
 • Blog
 • /
 • Jak Terapeutické panenky fungují?

Na první pohled může na někoho používání panenek působit rozpačitě, ale z vlastní praxe víme, jak velký vliv panenky mají. Sami jsme byli velmi překvapeni efektem panenek. Nyní se i vy dozvíte, v jakých případech ideálně panenky použít. 

Terapeutickými panenkami se pracuje obdobně, jako když si malé děti hrají s panenkou nebo plyšákem. Panenku stačí objímat a hladit a komunikovat s ní. K tomu je velmi vhodné použít audio nahrávek meditací a vizualizací, kterými na podvědomé úrovni rozpouštíme negativní bloky, které si s sebou neseme z dětství.

Ručně šité terapeutické panenky

Pomocí Terapeutických panenek pracujeme s vnitřním dítětem. Vnitřní dítě je část nás samotných, často velmi zraněná a nenaplněná, kterou je potřeba pochopit a uzdravit, aby za nás neřídila naše vztahy a sebe-realizaci. Vnitřní dítě přestavuje pocity, které jste nemohli jako děti vyjádřit. Jsou to vaše strachy, hněv, stud a zoufalství, ale zároveň i radost, nadšení, štěstí a láska. Pro mnoho lidí uzdravení vnitřního dítěte znamená uzdravení jejich psychických problémů a starostí. Člověk se zdravým vnitřním dítětem je spokojený, charismatický a přitahuje mnoho lidí.

Pojem vnitřní dítě v psychologii

Ačkoliv se pojem vnitřní dítě zdá být nový, tak v psychologii je známý již delší dobu. Ať už to byl C. G. Jung nebo Eric Berne, zakladatel transakční analýzy, který jako jeden z prvních odborníků začal hovořit o „zraněném vnitřním dítěti“. Při práci s vnitřním dítětem se využívá objevů E. Eriksona a J. Piageta, kteří pozorovali skutečné děti a zjistili, že tento vývoj probíhá v určitých přirozených vývojových fázích.

Každá tato fáze s sebou nese určité vývojové úkoly, které je třeba zvládnout, aby mohlo dítě úspěšně přejít do další fáze svého vývoje. Pokud jste nemohli úspěšně projít jednotlivými vývojovými fázemi, jež patří ke zdravému dětství a naplnit všechny potřeby v jednotlivých vývojových fázích, pak vás to ovlivňuje i do dospělosti. Hlavní myšlenkou teorie vnitřního dítěte je personifikace neboli zosobnění naší minulosti, kdy jí dáme podobu našich vnitřních dětí.

[content id=6464][/content]

 

Jak se projevuje vnitřní dítě?

Vnitřní děti se mnohou ve vašem každodenním životě projevovat různými způsoby. Někdy jsou tyto způsoby pozitivní například dětinská radost, kterou pociťujete při pouštění draka nebo při nějaké míčové hře. Ovšem vaše vnitřní dítě je také zodpovědné za chvíle, kdy se cítíte rozzlobení, osamělí nebo smutní.

🙁 Zraněné vnitřní dítěte – děsí nás ztráta blízké osoby, cítíme návaly zloby a agresivity, nepřijímáme změny, nikomu nevěříme, podezíráme, máme sebedestruktivní jednání, utápíme se v samotě, jsme zmatení, nejistí, nešťastní, špatně navazujeme vztahy, jsme egoističtí, stále se předvádíme, poruchy myšlení a pozornosti, nemáme sebeúctu, chybí sebeláska, deprese, prázdnota, apatie, stres, cítíme závist a chamtivost, poruchy intimity, sexuální poruchy, malá sebedisciplína, nedůvěra, podezíravost a kontrola

 😛  Uzdravené vnitřní dítěte – cítíme vitalitu, pozitivní energii, učit se nás baví, jsme se sebou spokojeni, věříme lidem a životu, naše energie narůstá, jsme otevření ve vztazích, jsme hraví, veselí, komunikativní, žijeme a bavíme se naplno, cítíme se v bezpečí, jsme ve výborné kondici, šťastní a zdraví, cítíme a prožíváme radost z maličkostí, neustále tvoříme něco nového, bereme život tak, jak přichází, jedinečnost, za kterou se nestydíme .

Jak vám práce s vnitřním dítětem pomůže ve vašem životě?

 • Vyrovnání se s minulostí
 • Zpracuje smutek, který je s ní spojený
 • Povede k efektivnějšímu zvládání vašeho života
 • Budete žít naplno a prožívat hlubší pocity
 • Naučí vás převzít zodpovědnost za svůj život
 • Přestanete druhé obviňovat za vaše pocity
 • Pomůže vám objevit váš přirozený talent a tvůrčí potenciál4. vnitřní dítě

Jakým způsobem s vnitřním dítětem a panenkou pracovat?

Vnitřní dítě ze všeho nejdříve potřebuje pozornost, péči a pochopení. Důležité je pochopit příčiny jeho chování a pak mu začít systematicky a vědomě dodávat to, co chtělo od rodičů, ale nedostalo to. Nejčastěji je to pozornost, pocit bezpečí a láska. Právě my sami můžeme uzdravit tuto část nás samotných. Tak, jak jsme chtěli, aby se s námi zacházelo v dětství, musíme se sebou sami zacházet v dospělosti.

Naše panenky poskytují ideální způsob, jak s vnitřním dítětem pracovat a tím si vyřešit své starosti a trápení. Naše terapeutické panenky jsou přímo uzpůsobené pro práci s vnitřním dítětem. Jelikož panenky jsou hmotný produkt, můžeme díky tomu lépe reálně navázat konkrétní a hmatatelný vztah, namísto toho, aby pro nás byla práce s vnitřním dítětem pouze něčím abstraktním a těžko uchopitelným.

Použité textilní materiály jsou měkké a příjemné na dotek, čímž pozitivně stimulují smyslové orgány člověka. Mají optimistické a přesto neutrální výrazy obličeje, aby navodily kladné emoce. Jednotlivé části těla panenky jsou vyvážené, aby se mohly lépe objímat, chovat nebo posadit.

Využití Terapeutických panenek u Alzheimerovi nemoci a demence. 

použití terapeutických panenek u seniorů s alzheimerovým onemocněním Terapeutické panenky mají řadu vlastností, které je předurčují k úspěšné práci s klienty trpícími různými formami demence včetně Alzheimerovy choroby. V některých případech dokážou zlepšit průběh klientovi choroby, pozitivně ovlivnit i změnit jeho chování.

Z praxe je dokázáno, že i lidé ve velmi pokročilém stadiu onemocnění reagují na panenku ihned nebo postupně tak, jako by se jednalo o skutečné dítě, které mají hlídat a starat se o ně. Panenky chovají, dávají jim jména, starají se o ně a povídají si s nimi. Oživují se jim vzpomínky na produktivní období života, tedy na dobu, kdy se cítili potřební, důležití a milovaní.

Panenka může sloužit i k navázání nenucené a nenásilné komunikace s klientem, který běžně nekomunikuje. Stejně tak jako prostředek snižování agrese a napětí klienta odvedením jeho pozornosti na náhradní podnět.

Komu ještě jsou terapeutické panenky určené?

Pokud vás zajímá, pro koho ještě byste mohli panenku použít, přečtěte si článek: Komu jsou terapeutické panenky určené? Najdete v něm další inspiraci na to, jakým způsobem můžete naše originální panenky využít.

Objednejte si také svoji realistickou panenku na stránce Terapeutické panenky.

Ručně šité terapeutické panenky nejsou pouze hračky pro děti, ale i terapeutická pomůcka pro seniory nebo pro léčení vnitřního dítěte


Tags

Štěstí, Terapeutické panenky, Terapie, Vnitřní dítě, Vztahy


You may also like