Milovat zrale, nebo jako dítě? Jak se to pozná?

min. čtení

  • Home
  • /
  • Blog
  • /
  • Milovat zrale, nebo jako dítě? Jak se to pozná?

TIP: Na konci článku vyzkoušejte Test vztahů ZDARMA.

Milovat a být milován je základní nutnost v životě. Je mnoho způsobů, jak milovat a jak být milován, ale když se podíváme na jejich základní kostru (ať už jde o vztahy romantické, přátelské, rodinné), odhalíte, že existují dva základní způsoby lásky: láska zralá (dospělá) a dětinská (dětská).

Jak milují děti?

Věříme, že děti milují bezpodmínečně. A do určité míry to tak opravdu je, děti ale milují bez jakýchkoliv hranic. Svým způsobem je dětská láska tou nejvíce podmínečnou, protože dítě svou lásku používá jako nástroj, kterým si kupuje lásku od těch, kteří se o něj starají a kteří ho mají chránit.

I dospělý člověk může milovat jako dítě – a přitom o tom ani neví. Takový dospělý je často někdo, kdo ještě není úplně vyzrálý, alespoň ne emocionálně.

Chová se stejně jako v dětství. Jeho chování se může projevovat nejen v romantických vztazích, ale také v práci či v rodině.

Láska dětská neboli dětinská je slepá. Je to láska, která si lásku druhých kupuje a neváhá jimi manipulovat.

Dětinská láska má tendenci kontrolovat a držet se pevně svého objektu. Svému partnerovi takový člověk nenabízí příliš svobody. Dětinská láska navíc soudí, a často velmi silně.

Dospělá láska je láska vyzrálá

Pokud muž či žena chápou, že láska nevyžaduje kupování ani manipulování, oba vnímají lásku jako dospělou. Vyzrálý muž či žena dokáží snést tíhu samoty.

Dospělá neboli zralá láska je asertivní a pevná. Lidé milující tímto typem lásky ví, kdy říci ano, a zároveň jsou dost odvážní na to, aby poznali, kdy je čas říct ne.

Zralá láska znamená, nechtít po sobě nebo po svém partnerovi, aby se podřizoval. Vyžaduje respektování toho druhého, a to i ve chvíli, kdy s ním nesouhlasíme.

Láska zralá znamená rozpoznat a přijmout odpovědnost a reagovat na své činy odpovědným způsobem.

Dospělá láska je náročná a vyžaduje od nás opravdovou zralost. Zralé lásce se musíme naučit. Není automatická a na rozdíl od dětinské lásky je náročná na naši trpělivost či sebereflexi.

Láska dospělá a láska dětinská

Jak se pozná, že jsme dost zralí?

Zralá láska znamená zdravé hranice. Představuje rozdíl mezi empatií a sympatií. Pokud dokážeme milovat zrale, svému partnerovi pomáháme místo toho, abychom ho zachraňovali – a platí to také naopak.

Zralý vztah je vztah dvou zralých lidí, kteří umí být samostatní a nepotřebují svého partnera proto, aby naplňoval jejich přání a uspokojoval jejich tužby.

Zralí lidé umějí být šťastní sami za sebe, jejich partner pro ně není nástrojem ke štěstí.

Přečtěte si také: Objevte 15 způsobů, jak být šťastnější

Zralá láska také odpouští. Ale nezapomíná, protože ví, že zapomenout znamená stále dokola opakovat stejné chyby.

Dospělá láska je radostná a nemá tendenci držet se pomíjivých chvilek zloby a smutku. Zralá láska neovládá, není žárlivá nebo majetnická.

Je spíše konstruktivní než kritická, podporuje spolupráci spíše než závislost na tom druhém. Je otevřená a není cynická.

Zralá a dětinská láska se často prolínají

Zralý dospělý miluje zralým způsobem, ale s dětskou povahou. Dětská (dětinská) láska není jen špatná a můžeme se z ní poučit. Ale zralý člověk zná mezi těmito typy lásky rozdíl.

Dokáže rozpoznat, kdy se v něm ozývá dětinská láska, která je pozůstatkem z dětství. Část z ní si neseme s sebou celý svůj život.

Je proto velmi důležité naučit se vnímat, co nám našeptává naše dětinskost, a co nám radí naše zralost.

Tato cesta není jednoduchá, je často dlouhá a trnitá. Výsledkem jsou ale spokojené, šťastné a především zdravé vztahy.

Zralá láska nás učí svobodě a životu bez předsudků a odsuzování. Jakmile se jí naučíme, dokážeme ji rozdávat i lidem v našem okolí. A tím jim pomoci být sami sebou, spokojení a šťastní.

Jaký je rozdíl mezi dospělou a dětinskou láskou

Cesta ke zralosti vede přes osamělost

Naučit se, co je zralá láska, musíme nejdříve sami. Odhalit pozůstatky dětinské lásky bychom měli totiž ještě předtím, než se pustíme do vážného vztahu.

Přečtěte si také: Nemám vztah!! Jak být SINGLE a cítit se šťastně?

Někomu může pomoci projít si spoustou dětinských vztahů, ty ale často napáchají více škody než poskytnou užitku. Setkávání s dalšími nezralými dospělými nás může utvrdit v tom, že náš způsob lásky je správný.

A pak se dlouhé roky budeme plácat v nešťastných vztazích, aniž bychom věděli, kde je chyba.

Poskytněte si čas a příležitost stát se nejdříve zralým dospělým, který zná pevné místo ve svém životě. Který ví, co chce, jaký je, co je pro něj nejlepší a co pro to musí udělat.

K takovému poznání jen těžko dojdeme, pokud budeme obklopeni názory a postoji svých partnerů, rodičů, dětí či přátel. Je velmi snadné ztratit se a vzít za své zkušenosti druhých, které ale nekorespondují a nesouzní s tím, jací jsme doopravdy.

Nebojte se neúspěchu

Zralá láska není jednoduchá. Zralý dospělý se ale selhání nebojí a umí se poučit ze svých chyb. Ví totiž, že jen díky nim se může posouvat dopředu, učit se a vyvíjet. A se zralou láskou to není jiné.

Musíte si uvědomit, že k tomu, abyste se zbavili negativního přístupu a chování a abyste se vyléčili ze starých ran, potřebujete čas. A ne málo.

Dospělá zralá láska je ale to, o co bychom se měli co nejvíce snažit. Je proto důležité pochopit, co zralá láska je, jak se vyjadřuje a jak se naopak projevuje láska dětinská. Naučte se je od sebe rozeznat.

Dospělá láska vychází především z toho, že než začneme milovat někoho druhého, musíme dokázat milovat sami sebe.

Na rozdíl od dětinské lásky ta zralá není slepá. Pomáhá nám vidět se takové, jací doopravdy jsme – a učí nás ocenit se.

Vyzkoušejte TEST VZTAHŮ a ihned zjistíte, jak na tom s vašimi vztahy jste. Získáte i cenný bonus.


Tags

Láska, toxické vztahy, Vztahy


Přečtěte si také