Uzdravte svoje vnitřní dítě

min. čtení

 • Home
 • /
 • Blog
 • /
 • Uzdravte svoje vnitřní dítě

Pro mnoho lidí uzdravení vnitřního dítěte znamená uzdravení jejich psychických problémů a starostí. Člověk se zdravým vnitřním dítětem je spokojený, charismatický a přitahuje mnoho lidí. Pojďme se společně podívat na to, jak s vnitřním dítětem pracovat, abyste přinesli více radosti a spokojenosti do svého života..

Co je to vnitřní dítě?

Vnitřní dítě přestavuje pocity, které jste nemohli jako děti vyjádřit. Jsou to vaše strachy, hněv, stud a zoufalství, ale zároveň i radost, nadšení a láska. Bohužel mnozí z vás museli tyto vlastnosti v průběhu dětství v sobě popřít.
Léčení vnitřního dítěte pomocí online kurzu a terapeutických panenek

Vnitřní dítě v psychologii

Pojem vnitřní dítě je v psychologii známý již delší dobu. Carl Gustav Jung jej nazýval božským dítětem nebo Eric Berne, zakladatel transakční analýzy, jako jeden z prvních odborníků začal hovořit o „zraněném vnitřním dítěti“.

Při práci s vnitřními dětmi se využívá objevů Erika Eriksona a Jeana Piageta, kteří pozorovali skutečné děti a zjistili, že tento vývoj probíhá v určitých přirozených vývojových fázích. V těchto fázích máme určité vývojové úkoly, které musíme zvládnout, abychom mohli úspěšně přejít do další fáze svého vývoje.

Podívejte se na video: Šťastné vnitřní dítě = šťastný život 

Co nezvládnete ve svém dětství, se pak stále objevuje ve vašem dospělém životě v podobě nepřiměřených a nedravých reakcí, která vám způsobují nepříjemnosti. Tyto reakce jsou přímým důsledkem nepříjemných situací a negativních pocitů, který jsme prožili ve svém dětství, když nebyly naplněny vaše základní potřeby.

Jak se projevuje vnitřní dítě?

Vaše vnitřní dítě se může v každodenních situacích projevovat různými způsoby. Někdy je to například obrovská radost, kterou cítíte při nějaké míčové hře nebo i dětských hrách. Zároveň je však vaše vnitřní dítě zodpovědné i za chvíle, kdy se cítíte rozzlobení, osamělí nebo smutní. Tyto bolestivé pocity vyplují na povrch pokaždé, když se ocitnete v situaci, která zahrnuje nějaký vývojový úkol, který jste dosud nezvládli.

Zraněné vnitřní dítěte – strach ze ztráty blízké osoby, návaly zloby a agresivity, neschopnost změn, nedůvěra, podezřívavost, sebedestruktivní jednání, utápění se v samotě, nejistota, špatné vztahy, poruchy myšlení a pozornosti, nízká sebeúcta, chybí sebeláska, deprese, prázdnota, apatie, stres, cítíme závist a chamtivost, poruchy intimity, sexuální poruchy, malá sebe-disciplína, nedůvěra, podezíravost a kontrola

Uzdravené vnitřní dítěte – radost, pozitivní energie, spokojenost sami se sebou, důvěra v ostatní lidi i život, otevřenost a důvěra ve vztazích, hravost, život naplno, výborná kondice, štěstí a zdraví, radost z maličkostí, tvoření a kreativita, jedinečnost

Vnitřní dítě a jeho léčení pomocí online kurzu a terapeutických panenek

TEST: Jak na tom jste s vaším vnitřním dítětem?

Odpovězte si na tyto otázky. Poslouží vám k tomu, abyste si uvědomili, jak jste na tom s vaším vnitřním dítětem, které je zodpovědné za váš pocit štěstí a radosti ze života:

 1. Umíte se radovat i z jednoduchých věcí nebo naopak vás nic netěší a postrádáte smysl života?
 2. Jste ve vztazích otevření? Nebo máte problém navazovat vztahy?
 3. Jste kreativní a stále tvoříte nové věci? Nebo máte naopak pocit stagnace a nic vás nebaví?
 4. Udržujete své tělo v dobré fyzické kondici? Nebo potřeby svého těla ignorujete a o své tělo se nestaráte, nebo ho dokonce nemáte rádi?
 5. Daří se vám v životě, jste úspěšní? Nebo naopak se vám nic nedaří a jste zklamaní životem?
 6. Jste štědří a láskyplní? Nebo závidíte ostatním?
 7. Důvěřujete ostatním? Nebo jim nevěříte a snažíte se mít ostatní pod kontrolou?

Léčení vnitřního dítěte

Pro mnoho lidí uzdravení vnitřního dítěte znamená uzdravení jejich psychických problémů a starostí. Vše závisí na tom, zda se dokážou vyrovnat se svou minulostí. Jsou různé postupy a techniky, které jsou účinné a užitečné bez ohledu na to, jaké zkušenosti jste ve svém dětství prožili. To, co se mi nejvíce osvědčilo, jsem zahrnula do svého online terapeutického kurzu, kde se z velké části práci s vnitřním dítětem věnuji.

Hlavní myšlenkou teorie vnitřního dítěte je personifikace neboli zosobnění této minulosti, kdy jí dáme podob u našich vnitřních dětí. Poskytuje nám to způsob, jak můžeme se svou minulostí navázat konkrétní a hmatatelný vztah, namísto toho, aby pro nás byla pouze něčím abstraktníma a těžko uchopitelným.

Co vám přinese práce s vnitřním dítětem

 • Ukáže zdravé způsoby, jak se vypořádat se svými pocity ve vztahu k rodičům
 • Naučí postupy a techniky, potřebné k vyrovnání se s minulostí
 • Povede k efektivnějšímu zvládání vašeho života, žít naplno a prožívat hlubší pocity
 • Naučí převzít zodpovědnost za svůj život a přestat druhé obviňovat za vaše pocity
 • Pomůže vám objevit váš přirozený talent a rozvinout tvůrčí potenciál

Využití terapeutických panenek při léčení

Vnitřní dítě ze všeho nejdříve potřebuje pozornost, péči a pochopení. Důležité je pochopit příčiny jeho chování a pak mu začít systematicky a vědomě dodávat to, co chtělo od rodičů, ale nedostalo to. Nejčastěji je to pozornost, pocit bezpečí a láska. Právě my sami můžeme uzdravit tuto část nás samotných. Tak, jak jsme chtěli, aby se s námi zacházelo v dětství, musíme se sebou sami zacházet v dospělosti.

Naše panenky poskytují ideální způsob, jak s vnitřním dítětem pracovat a tím si vyřešit své starosti a trápení. Naše panenky jsou přímo uzpůsobené pro práci s vnitřním dítětem. Pracuje se s nimi podobně, jako když si malé děti hrají s panenkou nebo plyšákem. Panenku stačí objímat a hladit a komunikovat s ní. K tomu je velmi vhodné použít cílené postupy jako audio nahrávky a vizualizace, kterými na podvědomé úrovni rozpouštíme negativní bloky, které si s sebou neseme z dětství.

Objednejte si také svoji realistickou panenku na stránce Terapeutické panenky »

Hidden Content

Tags

Štěstí, Terapeutické panenky, Terapie, Vnitřní dítě, Vztahy


You may also like