11 vědecky potvrzených přínosů meditace

min. čtení

  • Home
  • /
  • Blog
  • /
  • 11 vědecky potvrzených přínosů meditace

Meditace je především proces trénování mysli a kontroly vlastních myšlenek. Pro mnoho lidí je to také způsob, jak zvládat stres a rozvinout schopnost soustředění.

Meditace se také často používá pro zlepšení nálady či sebe ovládání, případně jako součást zdravého životního stylu. Čím více lidí poznává její výhody, tím více roste její popularita ve společnosti.

1. Snížení stresu

Právě snížení stresu je jedním z nejčastějších důvodů, proč lidé s meditací začínají. Výsledky studie zahrnující 3 500 dospělých ukazují, že meditace měla výrazný vliv na snížení stresu v životě zkoumaných osob.

Jiná studie s 1 300 dospělými zase poukázala na fakt, že meditování vede také k oslabení důsledků stresu jako jsou střevní potíže, post traumatická porucha či chronické bolesti.

2. Zvládání úzkosti

Během 8 týdenní studie, při které účastníci prováděli mindfulness meditaci, došlo u všech ke snížení úzkostlivých stavů. Redukovány byly také některé úzkostné poruchy jako různé typy fóbií, sociálních úzkostí, paranoidních myšlenek či obsedantně-kompulzivních poruch. Další studie, které se účastnilo skoro 2 500 lidí, prokázala, že různé typy meditací mají výrazný pozitivní vliv na zvládání úzkosti.

3. Zlepšení emočního zdraví

Signální proteiny zvané cytokiny jsou do těla uvolňovány jako reakce na stres, ovlivňují naši náladu a mohou způsobovat depresi. Výsledky hned několika studií prokázaly, že meditace může množství těchto látek snižovat.

Jiná studie zkoumala elektrickou aktivitu mozku u lidí praktikujících mindfulness meditaci a těch, kteří se žádné meditaci nevěnují. Z výsledku je jasné, že meditující účastníci mají vyšší aktivitu v těch oblastech mozku, které souvisí s pozitivním myšlením a optimismem.

4. Zlepšení sebe uvědomění

Některé typy meditace mohou pomoci vyvinou silné porozumění vlastní mysli. Studie, které se účastnilo 21 žen bojujících s rakovinou prsu, ukázala, že u meditujících účastnic došlo k výraznému zlepšení sebevědomí oproti těm, které podstupovaly pouze terapii. V jiné studii prováděné na 40 seniorech vyšlo najevo, že mindfulness meditace vedla u účastníků ke snížení pocitů osamělosti.

Přečtěte si také: Meditace pro začátečníky – 15 praktických tipů pro pochopení mysli

5. Zlepšení soustředění

Mindfulness meditace je jedním ze způsobů, jak se naučit lepší koncentraci. U účastníků 8 týdenního kurzu tohoto typu meditace došlo k výraznému zlepšení schopnosti soustředit svou pozornost. Podobná studie zase odhalila, že pracovníci provozující mindfulness meditaci jsou schopni se na své úkoly soustředit déle.

6. Snížení ztráty paměti u starších lidí

Několik studií jasně prokázalo, že u starších účastníků praktikujících různé typy meditace došlo k výraznému zlepšení mentálního zdraví, koncentrace a také paměti. Meditace pomáhá také s problémy s pamětí u pacientů trpících demencí.

7. Probuzení laskavosti

Vzhledem k tomu, že meditace má vliv na naši pozitivní stránku a náladu, může také ovlivnit náš způsob chování vůči druhým. Metta meditace, která se na probuzení laskavosti orientuje, pomáhá také se schopností odpouštět. 22 studií zkoumajících účastníky provádějící tento typ meditace dospělo k závěrům, že došlo ke zlepšení soucitu vůči sobě samým i dalším lidem.

8. Pomoc s bojem se závislostmi

Během provádění meditačních technik se můžete naučit disciplíně, kterou pak využijete i v jiných oblastech svého života. Výzkumy ukázaly, že meditace pomáhá lidem naučit se přesměrovat svou pozornost, posiluje vůli a schopnost ovládat své emoce a může také vést k lepšímu pochopení příčin, které vedou k vytvoření škodlivých návyků.

9. Zlepšení spánku

Jedna studie zkoumala dvě skupiny, z nichž jedna prováděla meditaci založenou na mindfulness a druhá neprováděla žádný typ meditace. Meditující skupina oproti druhé snadněji usnula a dokázala zůstat delší dobu vzhůru.

10. Zlepšení ovládání bolesti

V jednom z výzkumů probíhalo měření pomocí MRI technik ke sledování činnosti mozku při reakci na podněty stimulující bolest. Někteří z účastníků se během výzkumu účastnili také kurzu mindfulness meditace. Právě u nich se nakonec prokázala vyšší odolnost vůči bolesti a lepší schopnost bolest ovládat.

11. Snížení krevního tlaku

Studie, které se účastnilo téměř tisíc dobrovolníků, odhalila, že ti, kteří během měření používali různé typy meditace zlepšující koncentraci (např. opakování mantry), měli v průměru o 5 bodů nižší krevní tlak. Během meditace totiž dochází k uvolnění nervů a napětí v cévách.

Hidden Content

Tags

Meditace, Relaxace, Stres, Zdraví


You may also like

MEDITACE: Naučte se jednoduché meditování se svými dětmi
11 způsobů, jak se vypořádat s narcistním rodičem