Vše, co potřebujete vědět o fobiích

min. čtení

 • Home
 • /
 • Blog
 • /
 • Vše, co potřebujete vědět o fobiích

Fobie je běžně zaměňována za obyčejný strach. Ať už se jedná o fobii z pavouků, hadů, uzavřených prostor či jakoukoliv jinou, bývá často zesměšňována. Fobie ale není něco, co bychom měli brát na lehkou váhu –  ani u sebe, ani u druhých.

Co je to fobie?

Fobie je v současné době diagnostikovatelnou mentální poruchou. Jedná se o typ úzkosti, kdy je při setkání se spouštěčem vyvolán až extrémní strach a stres. Rozlišujeme 2 základní typy fobií, a to jednoduchou a komplexní. Rozdíly jsou mezi nimi poměrně velké a jejich pochopení nám pomůže lépe rozumět jedincům, kteří fobií trpí.

Jednoduchá fobie

Jedná se o fobii z jednoho konkrétního spouštěče.  Mluvíme o nich proto jako o jednoduchých, protože spouštěčem je často něco, s čím se nesetkáváme běžně každý den.

Jedinec, který trpí jednoduchou fobií, má možnosti, jak se spouštěči vyhnout, aniž by tím byl ovlivněn jeho každodenní život. Mezi jednoduché fobie můžeme zařadit fobii z hadů, pavouků, klaunů nebo výšky.

Komplexní fobie

Zde řadíme fobie, jejichž spouštěčem je něco obecnějšího a především běžnějšího v lidském životě, jako je např. dav nebo uzavřené prostory. Komplexní fobie jsou navíc často propojené a jedná se tedy o několik fobií najednou.

Tyto fobie výrazně ovlivňují život člověka, protože je pro něj téměř nemožné se spouštěčům vyhnout. Někteří lidé trpící těmito fobiemi téměř neopouští své domovy.

Jak se fobie pozná?

Fobie je definována jako iracionální strach. Jedinec, který jí trpí, o iracionalitě svých obav ví, ale nedokáže své emoce ani reakce ovládat. Pokud je vystaven zdroji své fobie, pocítí nekontrolovatelnou úzkost, není schopen normálně fungovat. Takoví lidé mají snahu se spouštěčům za každou cenu vyhnout. Stres vyvolaný fobií se projevuje také fyzicky, mezi nejčastější symptomy patří:

 • pocení
 • zrychlené dýchání
 • bušení srdce
 • návaly horka nebo chladu
 • pocit dušení
 • bolesti a tlak na prsou
 • mravenčení
 • sucho v ústech
 • nevolnost
 • závrať
 • bolest hlavy

Přečtěte si také: 11 varovných signálů deprese

Jak fobie vzniká?

Jednoduché fobie vznikají mezi 4. – 8. rokem života, nejčastěji po nějakém traumatickém zážitku. Zajímavé je, že děti jsou schopné vytvořit si fobii na základě toho, že jí trpí jejich rodiče.

U komplexních fobií je hledání příčiny složitější a dodnes v tomto ohledu není úplně jasno. Pravděpodobně se totiž jedná o kombinaci životních zkušeností, genetiky a také nerovnováhy chemických látek v mozku.

Nejběžnější typy fobií

Fobií je diagnostikovaných a pojmenovaných několik set. Fobie se mění stejně jako společnost, známe např. fobii ze ztráty mobilního telefonu, která je jen několik let stará. Mezi ty nejznámější a nejběžnější typy fobií, se kterými se můžeme setkat, patří:

 • arachnofobie (strach z pavouků)
 • ofidiofobie (strach z hadů)
 • coulrofobie (strach z klaunů)
 • hydrofobie (strach z vody)
 • klaustrofobie (strach z uzavřených prostor)
 • akrofobie (strach z výšky nebo hloubky)
 • mysofobie (strach ze špíny)
 • hematofobie (strach z krve)
 • tanatofobie (strach ze smrti)
 • fotofobie (strach ze světla)
 • decidofobie (strach z rozhodování)
 • aichmofobie (strach ze špičatých předmětů)
 • tafefobie (strach z pohřbení zaživa)

Jak se fobie léčí?

Člověk, který trpí jakoukoliv fobií, o tom obvykle ví. A naštěstí také většinou ví, co jeho fobii spouští. U komplexních fobií je diagnostika sice složitější, je ale možná. Díky tomu je velmi snadné najít odpovídající způsob léčby a pacientovi s fobií ulevit. Prvním krokem k léčbě fobie je návštěva lékaře nebo terapeuta.

Léčba dále probíhá pomocí terapie a v některých případech i s užitím léků, nejčastěji různých druhů antidepresiv. Ty pacientům pomáhají zvládat úzkostné stavy a lépe ovládat své reakce. Pomocí terapie se pacient snaží odhalit a odstranit příčiny své fobie nebo se jí naučí čelit bez problémů.

Pokud jste však zahlceni starostmi, které ne a ne dostat z hlavy. Pak budete v neustálém stresu a těžko se budete dostávat do klid a pohody. Ideální na to je „generální úklid hlavy“. K tomu vám skvěle poslouží Online terapeutický kurz „Cesta životem“, díky kterému se zbavíte svých starostí a problémů.

Hidden Content

Tags

Deprese, Emoce, Fobie, Stres, Terapie, Zdraví


You may also like

MEDITACE: Naučte se jednoduché meditování se svými dětmi
11 způsobů, jak se vypořádat s narcistním rodičem