Terapeutické panenky pro seniory

Původně byly terapeutické panenky používány v dětské terapii. Panenky měly výrazně uklidňující účinek na pacienty s emocionálními problémy či na pacienty trpící úzkostí. V 90. letech minulého století se proto začaly používat i pro práci se seniory. Právě díky těmto účinkům velmi pomáhají také pacientům se stařeckou demencí či s Alzheimerovou chorobou.

Nefarmakologická terapie

Terapie s pomocí terapeutických panenek se v základních principech podobá hudební terapii, aromaterapii, arteterapii apod. Jedná se o nefarmakologickou terapii, tedy terapii bez použití léků. Jedním z důvodů léčby těmito terapiemi je minimalizace rizika vedlejších účinků při užívání různých medikamentů. Tyto vedlejší účinky mohou v některých případech velmi komplikovat léčbu.

Proč terapeutické panenky používat

O účinku terapeutických panenek na seniory, zejména pak pacienty s Alzheimerovou chorobou či stařeckou demencí, bylo prováděno mnoho výzkumů na celém světě. Tyto výzkumy dokázaly, že u mnoha pacientů došlo ke zlepšení fyzického i psychického stavu.

Díky terapeutickým panenkám se zlepšily sociální vazby pacientů, došlo ke zlepšení vztahů s jinými pacienty i s pečovateli. Pacienti se stali méně agresivní a úzkostní, což v důsledku vedlo také ke snížení dávek podávaných léků na uklidnění. A navíc dokázali prostřednictvím terapeutických panenek zvládat činnosti jako oblékání, tanec a zpěv či objímání nebo mazlení.

Důležité vazby

Vytváření vazeb s druhými lidmi je do jisté míry instinktivní. Zejména ve chvílích, kdy cítíme strach či nejistotu, vytváříme si vazby o to silnější. U lidí se stařeckou demencí či s Alzheimerovou chorobou dochází často k rodičovské fixaci. Tito lidé vzpomínají na své rodiče a touží se s nimi setkat.

Nebo se také často ve vzpomínkách vrací do minulosti, kdy vychovávali svoje děti a starali se o ně. Právě tato touha vychází z jejich potřeby vytvářet si vazby, připoutat se k někomu.

Přečtěte si také: Jak fungují terapeutické panenky

Lidé s demencí nebo Alzheimerovou chorobou se cítí nejistí a právě vazby s druhými jim pomáhají a uklidňují je. A protože většinou nemají nikoho blízkého, kdo by to pro ně byl, mohou si tyto vazby vytvářet k terapeutickým panenkám. Díky nim mohou naplňovat své emocionální potřeby a cítí se spokojenější a klidnější.

Terapeutické panenky v praxi

Od svého zavedení do praxe se terapie s terapeutickými panenkami občas setkala s kritikou. Byla jí vyčítána neodbornost, práce s panenkou je některými považována za dětinskou a ponižující jak pro personál, tak pro pacienty.

Naštěstí existuje velké množství odborných výzkumů a jasných důkazů toho, že terapeutické panenky lidem s Alzheimerovou chorobou či stařeckou demencí, stejně jako jiným seniorům, opravdu pomáhají.

Jak s terapeutickými panenkami pracovat

Terapii s terapeutickými panenkami může provádět pouze proškolený personál. Před tím, než je tato terapie použita, je nutné s její charakteristikou a s konkrétním postupem seznámit příbuzné či opatrovníky pacienta.

Neexistuje standardizovaný postup, jak s terapeutickými panenkami pracovat – každé zařízení si práci s nimi upravuje dle svých možností a představ.

Ale je několik základních principů, kterými by se měli řídit všichni:

 • Za prvé je velmi důležité, aby měl každý pacient svou panenku. Jedná se jednak o hygienické důvody, jednak o zamezení jakýchkoliv konfliktů ohledně vlastnictví terapeutické panenky. Pacienti si k panence vytvoří velmi blízký vztah a budou se o ni velmi neradi dělit.
 • U pacientů se stařeckou demencí nebo Alzheimerovou chorobou je naprosto v pořádku, pokud budou terapeutickou panenku považovat za skutečné dítě.
 • S každým pacientem se musí jednat individuálně a je nutné, aby byl veškerý personál seznámen s každým jednotlivým postupem.

A velmi důležitá rada na závěr: terapeutické panenky nesmí být za žádných okolností použity k potrestání nebo k uplácení pacientů.

Terapeutické panenky lze využití nejenom při práci se seniory. O dalším možnostech použití se dočtete v článku: Komu jsou terapeutické panenky určené. Jakým způsobem ji využijete vy?

Svoji vlastní terapeutickou panenku si objednejte zde – Terapeutické panenky

Ručně šité terapeutické panenky nejsou pouze hračky pro děti, ale i terapeutická pomůcka pro seniory nebo pro léčení vnitřního dítěte

Lída Špačková
Lektorka, terapeutka a autorka Lidoll terapeutických panenek©. Při své práci pomohla stovkám lidí, aby se zbavili svých problémů a strachů a dosáhli spokojeného života. Je autorka online terapeutického kurzu a unikátních terapeutických panenek. Inspiruje lidi, jak žít radostně a svobodně, aby se zbavili svých starostí a plnily si své sny.
 • online terapeuticky program
 • Minikurz ZDARMA!
  V 7 emailech pochopíte, jak si myšlením ovlivňujete život a objevíte způsob, jak své starosti vyřešit. Zadejte email, kam vám minikurz zašleme.
 • Rubriky
 • terapeuticke panenky
 • Nejnovější příspěvky
 • online terapeuticky program