Nastavte si osobní hranice a nenechte se využívat!

min. čtení

  • Home
  • /
  • Blog
  • /
  • Nastavte si osobní hranice a nenechte se využívat!

Vstřícnost a ochota pomoci jsou sice hezké pozitivní vlastnosti, ale ne v případě, že se necháte druhými využívat. Pak se může pomáhání druhým stát projevem neúcty k sobě samému. Je třeba si jasně definovat své osobní hranice a nedávat prostor těm, kteří by vás chtěli využívat ke svému prospěchu.

TIP: Na konci článku vyzkoušejte Test asertivity ZDARMA. ✅⬇️

Co to jsou osobní hranice a jak se posílit?

Máte potíže říkat ne? Potlačujete svoje vlastní potřeby, abyste vyšli vstříc ostatním? Necháváte se obtěžovat někým, kdo je kritizují, manipulativní, negativní? Pokud jste si na některé z těchto otázek odpověděli ano, pravděpodobně máte problémy s nastavením osobních hranic a je třeba, abyste si je začali vymezovat.

Láska nemůže existovat bez hranic, a to i s vlastními dětmi. Vymezení si hranic je nezbytné pro zdravě fungující vztahy. Vymezování si osobní hranice se člověk učí v dětském věku. Především v období kolem 3 let. Pokud jste se v tomto období nenaučili vymezit si svoje hranice, tak máte problémy i v dospělosti.

Nastavit si osobní hranice proti manipulaci

Druhy osobních hranic

Pro lepší pochopení, zde uvádím několik životních oblastí, kde platí určité hranice:

Materiální – vztahují se na váš majetek a osobní věci jako oblečení, peníze, knihy, jídlo, nebo kartáček na zuby. Narušovat tyto hranice vám mohou ostatní tak, že si bez dovolení půjčí vaše věci.

Fyzické – týkají se osobního prostoru, soukromí a těla. Patří sem potřesení rukou, objetí nebo i intimnosti. Jak se při tom cítíte? Je pro vás příjemné obejmout se s kýmkoliv nebo se tomu vyhýbáte?  Jak se cítíte nazí? Jaký máte pocit, když se k vám někdo přiblíží moc blízko?

Mentální – platí pro vaše myšlenky, hodnoty a názory. Jste snadno ovlivnitelní? Umíte si obhájit vaše názory? Pokud jste přecitlivělí, snadno vybouchnete hněvem nebo se snažíte útočit na druhé, můžete mít slabé emocionální hranice.

Emoční – rozlišování vlastních emocí od pocitů druhých. Je to jako pomyslná čára mezi vámi a okolím. Zdravé hranice vás chrání proti obviňování, pocitům viny nebo před přejímáním problémů druhých lidí. Vysoká vznětlivost naznačuje slabé emocionální hranice. Mít zdravé emocionální hranice vyžaduje znát své pocity a povinnosti vůči sobě i ostatním.

Sexuální – vymezují to, jak pohodlně se budete cítit při pohlavním styku a intimnostech. Napomáhají vám se svobodně rozhodovat o tom – co, kde, kdy a s kým.

Duchovní – týkají se vašich přesvědčení a zkušeností v souvislosti s Bohem nebo vyšší mocí.

[content id=6464][/content]

Proč je tak těžké si nastavit hranice?

Nastavení si osobních hranic je pro vás těžké především proto, že:

  1. Neznáte dobře sami sebe
  2. Dali jste potřeby a pocity druhých na první místo
  3. Máte pocit, že nemáte žádná práva
  4. Věříte, že nastavení hranic by mohlo ohrozit vaše vztahy
  5. Nikdy jste se nenaučili mít zdravé hranice

Máte práva

Uvědomte si, že máte práva. Například právo na soukromí, zdvořile a s úctou umět říci jasné NE, právo změnit svůj názor, umět požádat o pomoc, zeptat se, pokud něco nevíte. Přemýšlejte o všech situacích, kde platí tato práva. Necháváte se sebou snadno manipulovat? Jak často říkáte „ano“, pokud byste chtěli říci „ne?“  Jak se při tom cítíte?

Žena si vymezuje svoje hranice díky asertivnímu chování

Vnitřní hranice

Vnitřní hranice zahrnují regulaci sama sebe, sebekázeň, umět řídit svůj čas, regulovat své myšlenky, pocity a chování. Pokud prokrastinujete (odkládáte úkoly), děláte věci, které nemají užitek, přeháníte pracovní nasazení a dostatečně neodpočíváte nebo nejíte vyváženou stravu, můžete mít zanedbány své vnitřní fyzické hranice.

Zdravé emocionální a mentální vnitřní hranice vám pomohou, abyste přestali přebírat zodpovědnost za pocity a problémy druhých lidí – což běžně dělá spousta lidí.

Přečtěte si také: Jak rozpoznat manipulátora

Silné vnitřní hranice vás chrání a snižují vaši ovlivnitelnost. Díky tomu lépe obhájíte svůj názor a nebudete muset automaticky souhlasit s kritikou nebo radami druhých.

Jak si nastavit efektivní hranice?

Lidé často říkají, že si stanovili hranice, ale nepomohlo to. Jenže stanovení si hranic není tak jednoduché a mnohdy, ani příjemné. Pokud si je nastavujete v hněvu, neodbytně nebo agresivně, pravděpodobně nebudou moc fungovat. Hranice nejsou určeny k potrestání druhých. Jsou určeny pro vaši pohodu a ochranu. Jsou účinnější, když jste asertivní, v klidu a zdvořilý.

Nastavení efektivních hranic chce vytrvalost, čas a podporu. Sebeuvědomění a naučit se být asertivní jsou prvními kroky. Nastavení hranic není sobeckost. Znamená to „mít se rád a vážit si sám sebe“. Vždy když řeknete NE na něco, co nechcete, říkáte ANO sami sobě. Stejně tak to platí i naopak.

Pokud hledáte opravdu efektivní způsob, jak si umět natavit nejet své osobní hranice, ale celkově změnit život k lepšímu. Potom je pro vás ideální online kurz „Cesta životem“, kde budeme společně pracovat na tom, abyste se zbavili svých starostí a strachů a začali žít takový život, jaký skutečně chceteOnline kurz „Cesta životem“ objednejte zde »


Tags

Asertivita, Děti, Láska, Manipulace, Štěstí, Stres, Vztahy, Zdraví


You may also like