Jak odhalit manipulátora

min. čtení

Stalo se vám, že vás někdo doslova vyvedl z míry? Nebo že vás někdo vmanévroval do situace, ze které zdánlivě nebylo úniku? Je dost možné, že jste se dostali do spárů manipulátora. Abyste dokázali takovýmto situacím předcházet, je důležité umět rozpoznat znaky manipulování. V tomto článku se společně zaměříme na to, jak manipulátory odhalit.

TIP: Na konci článku vyzkoušejte Test asertivity ZDARMA. ✅⬇️

Manipulace se může zdát neškodná nebo dokonce někdy i lichotivá, jako kdyby druhému šlo vlastně o vaše dobro, ale ve skutečnosti mu jde především o dosažení jeho vlastních zájmů. Možná si ani neuvědomujete, že jste vlastně manipulování a zastrašováni.

Pokud jste vyrůstali v prostředí, kde se manipulace využívala běžně, je pro vás těžší rozpoznat, co se děje, protože vám to připadá normální. Možná máte uvnitř pocit nepohodlí nebo až hněvu, ale na povrchu může manipulátor používat slova, která jsou příjemná, přiměřená nebo která hrají na váš soucit nebo pocit viny. Často tak popřete svoje instinktivní pocity a nevíte, co na to říct a jak se takovému chování bránit.

Lidé, kteří mají potíže s vymezením si osobních hranic a asertivním chováním se stávají snadnou kořistí pro manipulace různými narcisty, hraničními osobnostmi, sociopaty a dalšími emočně závislými osobami.

Manipulace a manipulativní chování

Jak poznat manipulátora?

Manipulátor často používá různé metody zaměřené na destrukci osobnosti manipulované osoby. Nejčastější rysy chování, které u manipulátorů objevíte, jsou tyto:

 • Egoismus – nebere v potaz potřeby, přání a zájmy druhých lidí, hájí si vždy své. Nedbá na žádosti druhých, přičemž často tvrdí pravý opak a předstírá zájem, ale to pouze ze zištných důvodů.
 • Žádný respekt – nejedná s druhými jako rovný s rovným.
 • Pocit viny – často se jej snaží vyvolat v druhé osobě, ať už poukazováním na chyby, kritizováním, vysmíváním a odsuzováním.
 • Výmluvy – často nedodrží společné dohody a úmluvy, neustále se vymlouvá.
 • Lhaní a popírání – někteří manipulátoři popírají sliby, dohody, nebo vás začnou obviňovat z něčeho, co jste neudělali.
 • Citové vydírání – aby dosáhl svého, snaží se vzbudit silné emoce (strach, pocit viny) pomocí pláče, křiku, vyčítání nebo lichocení. Dokáže zcela rozvrátit rodinu.
 • Nabourává ostatním osobní prostor – nejenom fyzicky, ale i druhým osobám nenápadně mění důvěrně známé prostředí tak, aby se v něm neorientovali a cítili nesví.
 • Porovnávání s ostatními – může vás také negativně porovnávat s někým jiným nebo používat obecné výrazy jako, „všichni“ nebo „i ten si to myslí „, aj. Cílem je nabourat vaši sebedůvěru.
 • Dary a laskavosti – dává dary, snaží se zalíbit, lichotí a nečekaně projevuje drobné úsluhy a díky tomu si svou oběť morálně zavazuje.
 • Přenáší zodpovědnost ze sebe na druhé.
 • Neurčité a vyhýbavé jednání – nesděluje jasně své požadavky, odpovídá většinou neurčitě a mění své postoje podle situace a podle osoby, s níž právě komunikuje.
 • Znejisťování – často vyvolává falešné obavy, které vás mají znejistět a podlomit vaše rozhodnutí a důvěru v sebe.
 • Nepřímá komunikace – rád komunikuje nepřímo. Přes třetí osobu, písemně apod.
 • Lichotky – často říká to, co si myslí, že druhý chce slyšet, aby získal důvěru a pozornost a později toho využil pro svůj prospěch.
 • Lhaní – lže a překrucuje výroky druhých.
 • Hraní si na oběť – často ze sebe dělá oběť, aby ho ostatní litovali a věnovali mu pozornost.
 • Vyvolávání konfliktů – vytváří nesvár a konflikty mezi lidmi (rodinou, přáteli, kolegy…) a podněcuje podezíravost.
 • Nepříjemný fyzický pocit – v jeho přítomnosti se ostatní cítí nepříjemně a nesvobodně.
 • Morální zásady – požaduje od druhých dokonalost, neměnnost názorů a využívá morálních zásad druhých k naplnění vlastních potřeb. Často sám tyto zásady porušuje.
 • Závist – závidí třeba i osobám velmi blízkým. Snaží se druhé připravit o jejich úspěch, energii a spokojenost.
 • Nesnáší kritiku – dokáže popřít i zcela zřejmá fakta a často kritiku obrátí ihned proti druhým.
 • Přetvářka – hraje si na „něco víc“. Zaměřuje se na neznalosti druhých a snaží se tak vyvolat dojem, že „má navrch“.
 • Využívání druhých – jde naprosto důsledně za svým cílem, ovšem na úkor druhých.
 • Falešná důvěryhodnost – jeho slovní projev zní logicky, avšak jeho postoje, činy nebo způsob života svědčí o opaku.
 • Předstírání nevědomosti nebo nevinnosti.
 • Agresivita a zastrašování – nejdříve vás může vyděsit hněvem. Pokud to nefunguje, tak někdy náhle přejde na příjemnou náladu. To vás uklidní, že jste ochotni souhlasit s tím, o co vás bude žádat.
 • Vyhrožování a zesměšňování – rádi na vás budou vytahovat špínu z minulosti a připomenou vám ji ve chvíli, kdy to bude nejméně vhodné.
 • Lidé, kteří ho znají, o něm stále hovoří, i když není přítomen.

Přečtěte si také: Braňte se manipulacím a dejte stop využívání!

Je jasné, že variant manipulací může být mnohem více. Často bývají manipulátoři velmi kreativní, co se týče různých metod a způsobu, jak vás znejistět a oslabit, aby dosáhli toho, co si přejí.

Jak manipulátorovi bránit?

Prvním krokem je vědět, s kým máte tu čest. K tomu vám, věřím, dopomohl i tento článek. Možná jste se našli v téměř většině prohlášení. Možná to byly jen některé z nich. Třeba vám to i otevřelo oči a uvědomili jste si, že to možná s vámi někteří lidé nemyslí tak upřímně, jak jste si mysleli.

V rozpoznání psychické manipulace nám často brání schopnost přiznat si, že s námi někdo hraje takovouto hru a zneužívá nás. Možná budete cítit smutek a zklamání, poté co zjistíte, že váš partner, kolega, nadřízení je manipulátor. Také bude těžké si přiznat, že s takovýmto člověkem není možné normálně existovat a komunikovat.

Neočekávejte ale, že se manipulátor „uzdraví“. Nesnažte se změnit manipulátorovu osobnost, protože přeměna manipulativních osobností je velmi těžká a manipulátor se navíc ani měnit nehodlá. Musíte toto poznání přijmou jako fakt, i když to bude možná těžké.

Teď samozřejmě vyvstává otázka, jak se tedy manipulativnímu chování bránit? Konkrétním postupům se věnuji v mém článku – Braňte se manipulacím a nenechte se využívat.

Pokud hledáte opravdu efektivní způsob, jak se bránit manipulátorům a celkově změnit život k lepšímu. Potom je pro vás ideální online kurz „Cesta životem“, kde budeme společně pracovat na tom, abyste se zbavili svých starostí a strachů a začali žít takový život, jaký skutečně chcete. Online kurz „Cesta životem“ objednejte zde »


Tags

Asertivita, Manipulace, Štěstí, Stres, Vztahy, Zdraví


You may also like

STRES: Stresujete se příliš? Zjistěte, jak se zbavit stresu!
Jak účinně projevit vztek a nechat ho jít!