Braňte se manipulacím a dejte STOP využívání!

min. čtení

 • Home
 • /
 • Blog
 • /
 • Braňte se manipulacím a dejte STOP využívání!

Vstřícnost a ochota pomoci jsou sice hezké pozitivní vlastnosti, ale ne v případě, že se necháte druhými využívat. Do manipulativního chování lze zařadit vyhrožování, vymýšlení si, pomlouvání, neochotu porozumět ostatním, vyčítání, vydírání nebo přehnané lichotky.

TIP: Na konci článku vyzkoušejte Test asertivity ZDARMA. ✅⬇️

Je důležité rozlišit zdravý společenský vliv od psychologické manipulace. Společenský vliv se projevuje mezi většinou lidí a je součástí dávání a přijímání v rámci zdravých vztahů. Na rozdíl od toho je při psychologické manipulaci jedna osoba využita ve prospěch druhé.

Manipulátor úmyslně vytváří nerovnováhu moci a zneužívá oběti k tomu, aby dosáhl svých cílů. Využívá zkreslení a emočního vykořisťování za účelem dosažení kontroly a převahy na úkor manipulované osoby – oběti.

Většina manipulativních jedinců má 4 společné charakteristiky:

 1. Vědí, jak zjistit vaše slabosti.
 2. Jakmile vaše slabiny najdou, použijí je proti vám.
 3. Prostřednictvím svých chytrých machinací vás přesvědčují, abyste se vzdali svých vlastních zájmů.
 4. V pracovní, sociální a rodinné oblasti z vás bude manipulátor těžit tak dlouho, dokud to nezastavíte.

Přečtěte si také: Jak odhalit manipulátora

Manipulátro a psychologická mapipulace

Jak se bránit manipulování?

Nyní si uvedeme postupy, které můžete použít, pokud s vámi bude někdo manipulovat. Ne všechny níže uvedené tipy se mohou vztahovat na vaši konkrétní situaci. Jednoduše použijte to, co vám bude fungovat, a zbytek nechte být.

1. Mějte jasnou představu o svých právech

Nejdůležitějším vodítkem, když jednáte s psychologicky manipulativní osobou, je znát svá práva a rozpoznat, kdy jsou porušována. Pokud neubližujete druhým, máte právo postavit se a bránit svá základní lidská práva a to jsou především:

 • právo na zacházení s respektem
 • možnost vyjadřovat své pocity, názory a přání
 • právo říct „ne“, aniž byste se cítili vinni
 • právo mít názory jiné než ostatní lidé
 • chránit se před fyzickým, duševním nebo emocionálním ohrožením
 • právo vytvořit si svůj vlastní šťastný a zdravý život

Tato základní lidská práva představují vaše osobní hranice. Samozřejmě se najde spousta lidí, kteří tyto práva nerespektují. Budou se snažit vás ovládat a využívat vás. Vaším cílem je obhájit sami sebe. Dát jasně najevo, že jste jediný, kdo má zodpovědnost za váš život.

[content id=6464][/content]

2. Vyvarujte se přizpůsobování a sebepoškozování

Jelikož manipulátor hledá a zneužívá vaše slabosti, je pochopitelné, že se můžete cítit nesví nebo sami sebe dokonce obviňovat. V těchto situacích je důležité si uvědomit, že vy nejste ten problém! Jste prostě manipulováni, abyste se cítili zle a špatně o sobě smýšleli. Je dost pravděpodobné, že odevzdáváte svou moc a energii druhým.

Zvažte svůj vztah s manipulátorem a odpovězte si na následující otázky:

 • Jsou očekávání a nároky této osoby rozumné?
 • Je dávání v tomto vztahu oboustranné nebo dávám pouze já?
 • Cítím se v tomto vztahu dobře?

Vaše odpovědi na tyto otázky vám dávají důležité informace o tom, zda je „problém“ ve vztahu s vámi nebo s druhou osobou.

Manipulace lidmi a manipulativní chování

3. Žádejte o vysvětlení přehnaných požadavků

Psychologičtí manipulátoři vás budou zahrnovat často přehnanými požadavky. Pokud to na vás bude někdo takto zkoušet, je užitečné se manipulátora zeptat na pár sondujících otázek. Například:

 • „Zdá se vám rozumné?“
 • „Myslíte, že to, co ode mne chcete, je spravedlivé?“
 • „Ptáte se mě nebo mi to přikazujete?“
 • „Takže, co z toho získám?“

Když se na takové otázky zeptáte, nastavíte tím zrcadlo a manipulátor může vidět skutečnou povahu jeho zlozvyku. Pokud má manipulátor určitý stupeň sebeuvědomění, pravděpodobně svůj požadavek stáhne nebo změní.

Na druhou stranu opravdu patologičtí manipulátoři odmítnou vaše otázky a budou trvat na svém. Pokud k tomu dojde, můžete využít ještě následujících tipů, abyste si udrželi sílu a zastavili manipulaci.

4. Dejte si čas na rozmyšlenou

Kromě nepřiměřených požadavků bude od vás manipulátor často očekávat odpověď ihned. Tím se snaží maximalizovat svůj tlak a kontrolu nad vámi v dané situaci. Pokud se do takovéto situace dostanete, namísto toho, abyste reagovali na požadavek okamžitě, řekněte si o čas na rozmyšlenou. Jednoduše slovy: „Budu o tom přemýšlet“.

Udělejte si čas, který potřebujete, abyste zhodnotili klady a nevýhody a zvážili, zda chcete vyjednat lepší podmínky nebo zda je lepší říci přímo NE, což nás vede k dalšímu bodu:

5. Naučte se říkat NE

Umět říci „ne“ diplomaticky, ale pevně je nutné praktikovat. Efektivní vymezení si osobních hranic vám umožňuje si zachovat zdravé funkční vztahy. Nezapomeňte, že vaše základní lidská práva zahrnují právo stanovit si vlastní priority, právo říkat „ne“ bez pocitu viny a právo zvolit svůj vlastní šťastný a zdravý život.

Pokud se chcete naučit, jak říkat NE, jak se zbavit svých negativních myšlenek a pocitů, které vám způsobují starostí, objednejte si nový Online kurz „Cesta životem“ » 


Tags

Asertivita, Inspirace, Manipulace, Štěstí, Stres, Vztahy, Zdraví


You may also like

STRES: Stresujete se příliš? Zjistěte, jak se zbavit stresu!
Jak účinně projevit vztek a nechat ho jít!