Zpracování osobních údajů

 1. Souhlas udělujete Mgr. Ludmile Špačkové, DiS, se sídlem Nedvědice 385, 592 62, IČ: 87576490, podnikající dle živnostenského zákona nezapsaná v obchodním rejstříku (dále jen „Správce“), aby ve smyslu zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů (dále jen „zákon o ochraně osobních údajů“) zpracovávala tyto osobní údaje:
 • jméno a příjmení
 • e-mail
 • údaje zadané v objednávkách na lidoll.cz či při jejich plnění (firma, telefon, adresa, informace o zakoupených produktech)
 1. Jméno, příjmení a e-mail je nutné zpracovat za účelem relevantního zasílání obchodních sdělení. Tyto údaje budou Správcem zpracovány po dobu 3 let od posledního udělení souhlasu. Údaje zadané v objednávkách a na fakturách uchováváme po zákonem stanovenou dobu.
 2. S výše uvedeným zpracováním udělujete svůj výslovný souhlas. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to například zasláním emailu nebo dopisu na kontaktní údaje uvedené v bodu 1 či e-mail [email protected]
 3. Zpracování osobních údajů je prováděno Správcem, osobní údaje však pro Správce mohou zpracovávat i tito zpracovatelé:
 • Poskytovatel softwaru SmartSelling a. s. , Netroufalky 797/5, 625 00 Brno, IČ: 29210372, DIČ: CZ29210372
 • Poskytovatel platební brány GoPay s. r. o., Planá 67, 370 01 Planá, IČ: 26046768
 • Případně další poskytovatelé zpracovatelských softwarů, služeb a aplikací, které však v současné době společnost nevyužívá.

Vezměte, prosím, na vědomí, že podle zákona o ochraně osobních údajů máte právo:

 • vzít souhlas kdykoliv zpět,
 • požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme,
 • požadovat po nás vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů,
 • požádat o aktualizaci nebo opravu těchto údajů,
 • požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů,
 • v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na nás nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.