Projekt Panenky dětem (připravujeme)

Panenky dětem je akce, která se bude konat v rámci celé ČR. Jedná se o finanční podporu veřejnosti na výrobu terapeutických panenek pro dětská oddělení nemocnic, kojenecké ústavy, krizová centra, aj.

Inspirací pro tento projekt jsou panenky UNICEF, kdy koupí panenky přispějete na očkování dětí v Africe. Moje přesvědčení je, že nejdříve by člověk měl začít u sebe a svého okolí. Z toho důvodu mi přišlo logičtější zrealizovat projekt pro děti v ČR.

Panenka neprodlouží dětem život nebo nenahradí léky, ale může jim přinést radost a podporu. Např. ve chvílích, kdy rodiče nejsou přítomní a dítě je samo. Vycházím ze své zkušenosti, kdy pro mě v těžkých chvílích v dětství byla panenka mnohdy jediná opora a pocit bezpečí.

Spolupráce. V rámci projektu bude probíhat i spolupráce s nadacemi Hold up, které poskytuje matkám těžce nemocných hospitalizovaných dětí výběr osvědčených klasických & alternativních terapií, pohybových & tvůrčích aktivit zdarma...

Princip fungování projektu Panenky dětem, je takový, že kdokoliv může přispět jakoukoliv částkou. Jakmile by částka (i od více lidí dohromady) dosáhla hodnoty jedné panenky, tak bychom panenku vyrobili a věnovali ji do zařízení pro děti (např. dětské oddělení nemocnic, kojenecké ústavy, aj.).

Na webu projektu www.panenkydetem.cz by byly fotografie daného místa i panenek a každý by viděl, kam a na co své peníze věnoval.  Každý může přispět jakoukoliv částkou. Počítají se jak korunové částky, tak i desetitisícové příspěvky např. od podnikatelských subjektů.

Příklad: Karel, Iva a Jana, jsou projektem Panenky dětem nadšení. Každý jednotlivě přispěje určitou částkou, která dohromady tvoří 1800,-. Za tuto částku vyrobíme panenku a tu pak darujeme na dětské onkologické oddělení v Motole. Na webu zveřejníme fotografie panenky i fotografie z předání panenky na dané oddělení nemocnice. Karel, Iva i Jana jednotlivě obdrží děkovný email s informacemi a fotografií panenky a místa, kde panenka pomáhá. (Popř. i s vystaveným daňovým dokladem na dar.)

Další možností je i uspořádat aukci panenek a její výtěžek věnovat na podporu dalších nadací, či přímo daného zařízení. 

Účelem akce je:

  • rozšíření povědomí o panenkách 
  • ve spolupráci s dalšími nadacemi rozšíření pomoci nejen dětem, ale i rodičům
  • inspirujeme širokou veřejnost k pomoci a podpoře druhým lidem
  • zpříjemníme prostředí a pobyt dětem dlouhodobě hospitalizovaným
  • u velkých firem lze využít tento projekt jako součást společenské odpovědnosti firmy

Pozn.: Na nemocniční oddělení lze panenku modifikovat – onkologické (bez vlásků), chirurgie (s dlahou)