Přijmy to, co je. Nech plavat to, co bylo. A věř v to, co přijde.